Hydrosoft 200M

12,5 kg

Hydrosoft 200M

Duplexný zmäkčovač vody s nádržou na soľný roztok v jednej skrinke. Nádrž na soľný roztok dá ľahko otvoriť naklonením.

Technické špecifikácie

Rozmery zmäkčovača vody *46 cm x 49 cm x 47 cm
Kapacita nádrže na soľný roztok12,5 kg
Objem katexu2 x 3 litre
Prietok2 600 litrov/hod.
* výška x dĺžka x šírka
Tip

Už žiadna balená voda!
Nainštalujte si okrem zmäkčovača vody aj filter pitnej vody.

 Objavte Hydropure