Hydrosoft 200BLS

10 kg

Hydrosoft 200BLS

Duplexný zmäkčovač vody s menšou samostatnou nádržou na soľ. Túto nádrž možno umiestniť až tri metre od zmäkčovača. Toto zariadenie je mimoriadne vhodné do malých priestorov, ako sú napríklad vodomerné šachty. Jednotka duplexného zmäkčovača sa nachádza v samostatnej skrinke.

Technické špecifikácie

Rozmery zmäkčovača vody *47 cm x 46 cm x 36 cm
Rozmery nádrže na soľný roztok *45 cm x 22 cm x 15 cm
Kapacita nádrže na soľný roztok10 kg
Objem katexu2 x 3 litre
Prietok2 600 litrov/hod.
* výška x dĺžka x šírka
Tip

Už žiadna balená voda!
Nainštalujte si okrem zmäkčovača vody aj filter pitnej vody.

 Objavte Hydropure