Hodí sa do každej domácnosti. Aj tej vašej.

Hydrosoft 200BL

30 kg

Hydrosoft 200BL

Duplexný zmäkčovač vody so samostatnou nádržou na soľný roztok. Túto nádrž možno umiestniť až tri metre od zmäkčovača. Duplexný zmäkčovač vody sa nachádza v samostatnej skrinke.

Technické špecifikácie

Rozmery zmäkčovača vody *47 cm x 46 cm x 36 cm
Rozmery nádrže na soľný roztok *38 cm x 46 cm x 24 cm
Kapacita nádrže na soľný roztok30 kg
Objem katexu2 x 3 litre
Prietok2 600 litrov/hod.
* výška x dĺžka x šírka

Tip

Už žiadna balená voda!
Nainštalujte si okrem zmäkčovača vody aj filter pitnej vody.

 Objavte Hydropure