Hydrosoft 200BL

30 kg

Hydrosoft 200BL

Duplexný zmäkčovač vody so samostatnou nádržou na soľný roztok. Túto nádrž možno umiestniť až tri metre od zmäkčovača. Duplexný zmäkčovač vody sa nachádza v samostatnej skrinke.

Technické špecifikácie

Rozmery zmäkčovača vody *47 cm x 46 cm x 36 cm
Rozmery nádrže na soľný roztok *38 cm x 46 cm x 24 cm
Kapacita nádrže na soľný roztok30 kg
Objem katexu2 x 3 litre
Prietok2 600 litrov/hod.
* výška x dĺžka x šírka

Tip

Už žiadna balená voda!
Nainštalujte si okrem zmäkčovača vody aj filter pitnej vody.

 Objavte Hydropure