Hydrosoft 200B

30 kg

Hydrosoft 200B

Duplexný zmäkčovač vody so samostatnou nádržou na soľný roztok. Túto nádrž možno umiestniť až tri metre od zmäkčovača.

Technické špecifikácie

Rozmery zmäkčovača vody *45 cm x 43 cm x 35 cm
Rozmery nádrže na soľný roztok *38 cm x 46 cm x 24 cm
Kapacita nádrže na soľný roztok30 kg
Objem katexu2 x 3 litre
Prietok2 600 litrov/hod.
* výška x dĺžka x šírka
Tip

Už žiadna balená voda!
Nainštalujte si okrem zmäkčovača vody aj filter pitnej vody.

 Objavte Hydropure