Hydrosoft 100M

15 kg

Hydrosoft 100M

Simplexný zmäkčovač vody s nádržou na soľný roztok v jednej skrinke. Zariadenie je možné pripojiť a nainštalovať v troch rôznych smeroch.

Technické špecifikácie

Rozmery*48 cm x 54 cm x 24 cm
Kapacita nádrže na soľný roztok15 kg
Objem katexu3 litre
Prietok1 500 litrov/hod.
* výška x dĺžka x šírka
Tip

Už žiadna balená voda!
Nainštalujte si okrem zmäkčovača vody aj filter pitnej vody.

 Objavte Hydropure