Hydrosoft 100BS

10 kg

Hydrosoft 100BS

Simplexný zmäkčovač vody s menšou samostatnou nádržou na soľný roztok. Túto nádrž možno umiestniť až tri metre od zmäkčovača. Táto konfigurácia je mimoriadne vhodná do malých priestorov, ako sú napríklad technické skrinky a vodomerné šachty.

Technické špecifikácie

Rozmery zmäkčovača vody *45 cm x 20 cm x 28,5 cm
Rozmery nádrže na soľný roztok *45 cm x 22 cm x 15 cm
Kapacita nádrže na soľný roztok10 kg
Objem katexu3 litre
Prietok1 500 litrov/hod.
* výška x dĺžka x šírka

Tip

Už žiadna balená voda!
Nainštalujte si okrem zmäkčovača vody aj filter pitnej vody.

 Objavte Hydropure