Hodí sa do každej domácnosti. Aj tej vašej.

Hydrosoft 100B

30 kg

Hydrosoft 100B

Simplexný zmäkčovač vody so samostatnou nádržou na soľ. Túto nádrž možno umiestniť až tri metre od zmäkčovača.

Technické špecifikácie

Rozmery zmäkčovača vody *45 cm x 20 cm x 28,5 cm
Rozmery nádrže na soľný roztok *38 cm x 46 cm x 24 cm
Kapacita nádrže na soľný roztok30 kg
Objem katexu3 litre
Prietok1 500 litrov/hod.
* výška x dĺžka x šírka

Tip

Už žiadna balená voda!
Nainštalujte si okrem zmäkčovača vody aj filter pitnej vody.

 Objavte Hydropure