Hydrosoft 100B

30 kg

Hydrosoft 100B

Simplexný zmäkčovač vody so samostatnou nádržou na soľ. Túto nádrž možno umiestniť až tri metre od zmäkčovača.

Technické špecifikácie

Rozmery zmäkčovača vody *45 cm x 20 cm x 28,5 cm
Rozmery nádrže na soľný roztok *38 cm x 46 cm x 24 cm
Kapacita nádrže na soľný roztok30 kg
Objem katexu3 litre
Prietok1 500 litrov/hod.
* výška x dĺžka x šírka

Tip

Už žiadna balená voda!
Nainštalujte si okrem zmäkčovača vody aj filter pitnej vody.

 Objavte Hydropure