Bu web sitesi Delta Water Engineering N.V.’ye aittir
Hydro@Home Delta Water Engineering’in bir markasıdır.

İletişim bilgileri:
Kayıtlı ofis: Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, Belçika
Telefon: +32 3 219 50 70
E-posta: info@deltawaterengineering.com
Şirket vergi ve KDV numarası: BE0863.958.709

Web sitesine girmek ve kullanmakla, aşağıdaki GENEL KOŞULLARI açıkça kabul etmiş olursunuz.

Fikri mülkiyet hakları
Markalar, logolar, çizimler, veriler, ürün ve şirket adları, metinler, resimler vb. dahil olmak üzere bu sitenin içeriği, fikri mülkiyet kanunu ile korunmaktadır ve Delta Water Engineering’e veya hakka sahip diğer taraflara aittir.

Sorumluluğun sınırlandırılması
Bu web sitesindeki bilgiler genel niteliktedir. Bilgiler kişisel veya belirli koşullara uyarlanmamıştır ve bu nedenle kullanıcı için kişisel, profesyonel veya yasal tavsiye olarak kabul edilemez. Delta Water Engineering, sağlanan bilgilerin eksiksiz, tam, doğru ve güncel olmasını sağlamak için çaba göstermektedir. Bu çabaya rağmen verilen bilgilerde hatalar olabilir. Sağlanan bilgiler hata içeriyorsa veya bu sitede veya bu site aracılığıyla erişildiği gözüken belirli bilgiler mevcut değilse, Delta Water Engineering bu durumu mümkün olan en kısa sürede düzeltmek için gerekeni yapacaktır. Ancak bu sitede yer alan bilgilerin kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir kayıp veya zarardan Delta Water Engineering sorumlu tutulamaz. Bu sitede verilen bilgilerde hata bulursanız, site yöneticisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu sitenin içeriğinde (bağlantılar dahil) herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin düzeltmeler, değişiklikler veya eklemeler yapılması mümkündür. Delta Water Engineering, web sitesinin düzgün çalışmasını garanti etmez ve web sitesinin kötü çalışması veya geçici olarak kullanılabilirliği veya kullanılamaması veya erişimden veya web sitesinin kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı herhangi bir kayıp veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Delta Water Engineering, bu sitenin veya özellikle bu sitedeki bağlantılar veya köprülerin sonucu olarak, doğrudan, dolaylı, özel olarak veya başka herhangi bir şekilde başka bir sitenin kullanımına atfedilebilecek, kısıtlama olmaksızın tüm kayıplar, iş kesintileri ve bilgisayar sistemindeki, ekipmanındaki veya kullanıcının diğer öğelerindeki programlara veya diğer verilere verilen zararlar da dahil olmak üzere herhangi bir kayıp veya zarardan, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Web sitesi, üçüncü tarafların web sitelerine veya sayfalarına köprüler içerebilir veya bunlara dolaylı olarak atıfta bulunabilir. Bu tür web sitelerine bağlantıların yerleştirilmesi, hiçbir şekilde bu tür sitelerin içeriğinin zımnen onaylandığı anlamına gelmez. Delta Water Engineering, bu web sitelerinin içeriği veya diğer özellikleri üzerinde herhangi bir yetkilerinin bulunmadığını ve bu sitelerin içeriğinden veya özelliklerinden veya kullanımından doğabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını açıkça beyan eder.

Geçerli kanunlar ve yetkili mahkemeler
Bu site için Belçika kanunları geçerlidir. Bir anlaşmazlık durumunda, yalnızca Kortrijk Bölgesi mahkemeleri yetkilidir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Delta Water Engineering, kişisel verileri bu gizlilik beyanına uygun olarak işlemektedir. Gizlilik politikamızla ilgili daha fazla bilgi, soru veya yorum için lütfen Delta Water Engineering ile doğrudan veya info@deltawaterengineering.com üzerinden iletişime geçin.

İşleme amaçları
Delta Water Engineering, müşteri ve sipariş yönetimi için müşterilerin kişisel verilerini toplar ve işler (müşteri yönetimi, siparişlerin ve teslimatların takibi, faturalandırma, ödeyebilirliğin izlenmesi, profil oluşturma ve pazarlama materyali ile kişiselleştirilmiş reklam gönderimi dahil).

Veri işlemenin yasal dayanağı
Kişisel veriler; Veri Koruma Üzerine Genel Yönetmelik (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Madde 6.1 [(a) onay,] [(b) (bir sözleşmenin ifası için gerekli olma),] [(c) (yasal bir yükümlülüğe uygunluk için gerekli olma)], [ (f) (şirketin meşru çıkarlarını korumak için gerekli olma)] temelinde işlenir. Verilerin Madde 6.1 [(a) (onay)] temelinde işlendiği durumda, müşterinin her zaman onayını geri çekme hakkı bulunmaktadır.

Üçüncü şahıslara aktarım
Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekirse müşterinin kişisel verileri, Delta Water Engineering ile doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer şirketler veya Delta Water Engineering’in başka bir ortağı ile paylaşılacaktır. Delta Water Engineering, bu alıcıların kişisel verileri korumak için uygun teknik ve idari önlemleri alacağını garanti eder.

Saklama süresi
Müşteri yönetimi için işlenen kişisel veriler, yasal gerekliliklere (muhasebe ile ilgili olanlar dahil) uymak için gerekli olan süre boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerin görüntülenmesi, düzeltilmesi, silinmesi, kısıtlanması, şikayet durumu ve aktarılabilirliği ile ilgili haklar
Müşteri her zaman, kişisel verilerini görüntüleme ve verilerini düzeltme veya yanlış veya eksik ise düzelttirme, verilerini silme, kendi verilerinin işlenmesini kısıtlama veya Madde 6.1’e dayanarak hükümler temelinde profil oluşturma da dahil olmak üzere kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin şikayette bulunma hakkına sahiptir. Ayrıca, müşteri kişisel verilerinin bir kopyasını (yapılandırılmış, alışılmış ve makine tarafından okunabilir biçimde) alma ve kişisel verilerini başka bir şirkete iletme hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için müşteriden aşağıdakileri yapması talep edilir:

Doğrudan pazarlama
Müşteri, kişisel verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine kendisinden ücret istenmeden itiraz etme hakkına sahiptir.

Şikayet
üşteri, Drukpersstraat 35, 1000 Brüksel adresindeki Gizliliğin Korunması Komitesine (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) veya commission@privacycommission.be adresinden e-posta yoluyla şikayette bulunma hakkına sahiptir.

“ÇEREZ” KULLANIMI

Delta Water Engineering’in web sitelerinde çeşitli türden çerezler kullanılır. Site, ziyaret ettiğinizde, bilgisayar sisteminize çerezler yerleştirilebilir. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bir web sitesi sunucusunun bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın tarayıcısında sakladığı bir metin dosyasıdır. Çerezler, kişileri bireysel olarak tanımlamak için kullanılamaz – bir çerez yalnızca bir cihazı tanımlayabilir

Çerez türleri

GOOGLE ANALYTICS

Bu web sitesinde, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanılmaktadır. Google Analytics, web sitesi işletmecisinin ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için çerezler (bilgisayarınızda depolanan metin dosyaları) kullanır. Çerezler tarafından oluşturulan web sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a gönderilir ve Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanır. Google, bu bilgileri web sitesinin nasıl kullanıldığını izlemek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi etkinliği ve İnternet kullanımıyla ilgili diğer hizmetler sağlamak için kullanır. Google’ın yasal olarak zorunlu olması halinde veya bu üçüncü tarafların bilgileri Google adına işlemesi durumunda, Google bu bilgileri üçüncü taraflara sağlayabilir. Google, IP adresinizi Google’ın kullanabileceği diğer verilerle birleştirmeyecektir. Tarayıcınızda uygun ilgili ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz. Ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi bilmelisiniz. Bu web sitesini kullanarak, Google tarafından toplanan bilgilerin yukarıda açıklanan şekilde ve amaçlarla işlenmesine izin vermiş olmaktasınız.