Ta strona internetowa stanowi własność Delta Water Engineering N.V.
Hydro@Home jest marką należącą do firmy Delta Water Engineering.

Dane kontaktowe:
Siedziba: Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, Belgia
Telefon: +32 3 219 50 70
E-mail: info@deltawaterengineering.com
Numer VAT: BE0863.958.709

Poprzez wejście na tę stronę internetową i korzystanie z niej, wyrażasz zgodę na poniższe WARUNKI OGÓLNE.

Prawa własności intelektualnej
Zawartość tej strony internetowej, w tym marki, logotypy, rysunki, dane, nazwy produktów lub firm, teksty, obrazy i tak dalej, są chronione prawami własności intelektualnej i należą do firmy Delta Water Engineering lub do innych uprawnionych podmiotów.

Ograniczenie odpowiedzialności
Informacje podane na tej stronie internetowej mają charakter ogólny. Informacje nie są dostosowane do sytuacji osobistej ani do konkretnych okoliczności i dlatego nie należy ich uważać jako porady osobiste, zawodowe lub prawne dla użytkownika. Firma Delta Water Engineering stara się zapewnić, aby podawane informacje były pełne, prawidłowe, dokładne i aktualne. Pomimo tych wysiłków podawane informacje mogą zawierać błędy. Jeżeli podane informacje zawierają błędy lub konkretne informacje podane lub dostępne za pośrednictwem tej strony nie są dostępne, firma Delta Water Engineering dołoży wszelkich starań aby temu zaradzić możliwie jak najszybciej. Jednakże firma Delta Water Engineering nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji podanych na tej stronie. W przypadku stwierdzenia błędów w informacjach podanych na tej stronie można skontaktować się z jej administratorem.

Zawartość tej strony (w tym linki) mogą być dostosowywane, zmieniane lub uzupełniane w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Delta Water Engineering nie gwarantuje prawidłowego działania strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub jej chwilową dostępność albo niedostępność, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z dostępu lub korzystania ze strony internetowej. Firma Delta Water Engineering w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek stron, bezpośredniej, pośredniej, szczególnej, ani żadnej innej, za jakiekolwiek straty lub szkody, które można przypisać korzystaniu z tej strony lub innych stron, zwłaszcza w wyniku skorzystania z linków lub hiperlinków, w tym, bez ograniczeń, za jakiekolwiek straty, przerwy w pracy i uszkodzenia programów lub innych danych w systemie komputerowym, sprzęcie, lub w innych przedmiotach użytkownika.

Strona internetowa może zawierać hiperlinki do witryn lub stron internetowych stron trzecich lub cytować je pośrednio. Umieszczenie linków do takich stron internetowych w żadnym wypadku nie oznacza dorozumianego zatwierdzenia zawartości takich stron. Firma Delta Water Engineering wyraźnie oświadcza, że nie ma żadnej władzy nad treściami ani innymi cechami tych stron internetowych i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treści i cechy tych stron internetowych, ani za jakąkolwiek formę strat ub szkód wynikających z korzystania z tych stron.

Obowiązujące prawo i właściwe sądy
Prawem obowiązującym dla tej strony jest prawo belgijskie. W przypadku sporów sądami właściwymi do ich rozstrzygania będą jedynie sądy dystryktu Kortrijk.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Delta Water Engineering przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z firmą Delta Water Engineering bezpośrednio lub drogą mailową na adres info@deltawaterengineering.com.

Cele przetwarzania
Firma Delta Water Engineering gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów na potrzeby zarządzania klientami i zamówieniami (w tym administracja klientów, śledzenie zamówień i dostaw, fakturowanie, monitorowanie wypłacalności, profilowanie oraz wysyłanie materiałów marketingowych i spersonalizowanych reklam).

Podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6.1 [(a) zgoda,] [(b) (konieczność w celu realizacji umowy),] [(c) (konieczność spełnienia wymogów prawnych)], [(f) (konieczność ochrony uzasadnionych interesów firmy )] Ogólnego Rozporządzenia w sprawie Ochrony Danych (Algemene Verordening Gegevensbescherming). W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie artykułu 6.1 [(a) (zgoda)], klient ma zawsze prawo wycofania swojej zgody.

Przekazywanie stronom trzecim
Jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia podanych celów, dane osobowe klienta zostaną udostępnione innym firmom, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z firmą Delta Water Engineering lub innym parterem firmy Delta Water Engineering. Firma Delta Water Engineering gwarantuje, że ci odbiorcy zastosują odpowiednie techniczne i administracyjne środki w celu ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania
Dane osobowe przetwarzane w celu zarządzania klientami będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów prawnych (w tym związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

Prawa związane z przeglądaniem, korektą, usuwaniem, ograniczaniem, zaskarżaniem i przenoszeniem danych osobowych
Klient ma w każdym momencie prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich korekty lub zażądania ich korekty, jeżeli są one nieprawidłowe lub niepełne, zażądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych lub złożenia skargi dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie artykułu 6.1, w tym profilowania na podstawie zapisów. Ponadto klient ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych (w formie ustrukturyzowanej, dostosowanej do potrzeb i nadającej sie do odczytu maszynowego) oraz zlecenia przekazania swoich danych osobowych innej firmie. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, klient jest proszony o:

Marketing bezpośredni
Klient ma prawo do bezpłatnego sprzeciwienia się wszelkiemu przetwarzaniu swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Skargi
Klient ma prawo do złożenia skargi do Komisji Ochrony Prywatności (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) pod adresem Drukpersstraat 35, 1000 Brussels lub drogą mailową na adres commission@privacycommission.be.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW „COOKIE”

Strony internetowe firmy Delta Water Engineering wykorzystują różne rodzaje plików cookie. Pliki te mogą być umieszczane w systemie komputerowym osoby odwiedzającej stronę internetowa. Plik cookie to plik tekstowy, który serwer witryny internetowej zapisuje w przeglądarce komputera lub urządzenia mobilnego osoby odwiedzającej stronę internetową. Plików cookie nie można wykorzystywać do identyfikacji konkretnych osób — plik cookie może służyć wyłącznie do identyfikacji urządzenia.

Rodzaje plików cookie

GOOGLE ANALYTICS

Strona internetowa korzysta z usług Google Analytics, usługi analiz internetowych świadczonej przez Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie (pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), aby pomagać operatorowi w analizie sposobów korzystania ze strony internetowej przez odwiedzających. Informacje na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika generowane przez pliki cookie (w tym adres IP) są przesyłane do Google i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje do śledzenia sposobów korzystania ze strony internetowej, generowania raportów na temat aktywności strony internetowej dla jej operatorów i świadczenia innych usług związanych z aktywnością strony internetowej i korzystania z Internetu. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli ma taki obowiązek prawny lub w zakresie, w którym strony te przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi dostępnymi dla siebie danymi. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Jednakże należy mieć świadomość, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być dostępne. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zbieranych przez Google w sposób i w celach opisanych powyżej.