Dette websted ejes af Delta Water Engineering N.V.
Hydro@Home Hydro@Home er et varemærke tilhørende Delta Water Engineering.

Kontaktoplysninger:
Registreret hovedkontor: Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, Belgien
Telefonnummer: +32 3 219 50 70
E-mail: info@deltawaterengineering.com
Virksomhedsnummer og momsnummer: BE0863.958.709

Ved at tilgå og bruge webstedet giver du udtrykkeligt samtykke til følgende GENERELLE BETINGELSER.

Intellektuelle ejendomsrettigheder
Indholdet på dette websted, herunder mærker, logoer, tegninger, data, produkt- eller virksomhedsnavne, tekster, billeder og så videre, er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder og tilhører Delta Water Engineering eller andre retmæssige parter.

Ansvarsbegrænsning
Oplysningerne på dette websted er af generel karakter. Oplysningerne er ikke tilpasset personlige eller specifikke forhold og kan derfor ikke betragtes som personlig, professionel eller juridisk rådgivning til brugeren. Delta Water Engineering bestræber sig på at sikre, at de afgivne oplysninger er fuldstændige, korrekte, nøjagtige og aktuelle. På trods af denne indsats kan der være fejl i de angivne oplysninger. Hvis de angivne oplysninger indeholder fejl, eller hvis specifik information på dette websted, eller informationer, der kan tilgås via dette websted, ikke er tilgængelige, vil Delta Water Engineering gøre sit bedste for at afhjælpe dette så hurtigt som muligt. Delta Water Engineering kan dog ikke holdes ansvarlig for nogen direkte eller indirekte tab eller skade, der opstår som følge af brugen af ​​oplysningerne på dette websted. Hvis du finder fejl i oplysningerne på dette websted, kan du kontakte webstedets administrator.

Indholdet på dette websted (inklusive links) kan til enhver tid justeres, ændres eller suppleres uden forudgående varsel. Delta Water Engineering garanterer ikke for korrekt drift af webstedet og kan på ingen måde holdes ansvarlig for dårlig drift eller midlertidig tilgængelighed eller utilgængelighed af webstedet, eller for nogen form for tab eller skade, enten direkte eller indirekte, som følge af adgang til eller brug af webstedet. Delta Water Engineering kan i intet tilfælde holdes ansvarlig over for nogen som helst part, hverken direkte, indirekte, specielt eller på nogen anden måde, for tab eller skader, der kan tilskrives brugen af ​​dette websted eller et andet websted (især ikke som følge af at bruge links eller hyperlinks) herunder blandt andet alle tab, afbrydelser af arbejdet og skader på programmer eller andre data på brugerens computersystem, udstyr eller andre genstande.

Webstedet kan indeholde hyperlinks til websteder eller sider fra tredjeparter eller referere til dem indirekte. Placering af links til sådanne websteder antyder på ingen måde en implicit godkendelse af indholdet på sådanne websteder. Delta Water Engineering erklærer udtrykkeligt, at de ikke har nogen autoritet over indholdet eller andre funktioner på disse websteder og kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for indholdet eller funktionerne på disse websteder eller for nogen form for tab eller skade, der opstår som følge af brugen af disse websteder.

Gældende lov og kompetente domstole
Belgisk lov er gældende for dette websted. I tilfælde af en tvist er kun domstolene i Kortrijk-distriktet kompetente.

PRIVATLIVSPOLITIK

Delta Water Engineering behandler personoplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. For yderligere information, spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores privatlivspolitik, kontakt venligst Delta Water Engineering direkte eller via info@deltawaterengineering.com.

Behandlingsformål
Delta Water Engineering indsamler og behandler kundernes personlige oplysninger til kunde- og ordrestyring (herunder kundeadministration, sporing af ordrer og leverancer, fakturering, overvågning af solvens, profilering og afsendelse af markedsføringsmateriale og personlig annoncering).

Lovligt grundlag for behandling
Personoplysninger behandles på grundlag af artikel 6.1 [(a) samtykke], [(b) (nødvendigt for opfyldelse af en kontrakt),] [(c) (nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse)], [(f) (nødvendigt for at beskytte virksomhedens legitime interesser)] i den generelle forordning om databeskyttelse (Algemene Verordening Gegevensbescherming). I det omfang data behandles på grundlag af artikel 6.1 [(a) (samtykke)], har kunden altid ret til at trække sit samtykke tilbage.

Overførsel til tredjepart
Hvis det er nødvendigt for at opnå de angivne formål, vil kundens personoplysninger blive delt med andre virksomheder, der er direkte eller indirekte forbundet med Delta Water Engineering, eller med en anden partner af Delta Water Engineering. Delta Water Engineering garanterer, at disse modtagere vil træffe passende tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte personoplysningerne.

Tilbageholdelsesperiode
De personoplysninger, der behandles til kundestyring, vil blive opbevaret i den periode, der er nødvendig for at overholde lovkravene (inklusive dem, der er relateret til bogføring).

Rettigheder med hensyn til visning, rettelse, sletning, begrænsning, reklamation og overførsel af personoplysninger
Kunden er til enhver tid berettiget til at se sine personoplysninger og til at rette sine data eller få dem rettet, hvis de er forkerte eller ufuldstændige, få sine data slettet, begrænse behandlingen af ​​sine data eller indgive en klage over behandlingen af ​​sine personoplysninger på grundlag af artikel 6.1, herunder profilering på grundlag af bestemmelserne. Kunden har endvidere ret til at modtage en kopi af sine personoplysninger (i en struktureret, sædvanlig og maskinlæsbar form) og til at få sine personoplysninger videregivet til en anden virksomhed. For at udøve ovennævnte rettigheder anmodes kunden om at:

Direkte markedsføring
Kunden har ret til uden beregning at gøre indsigelse mod enhver behandling af deres personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Klage
Kunden har ret til at indgive en klage til Komitéen til beskyttelse af privatlivets fred (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) at Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles, eller via e-mail til commission@privacycommission.be.

BRUG A F “COOKIES”

Delta Water Engineerings hjemmesider bruger forskellige typer cookies. Når du besøger siden, kan der placeres cookies på dit computersystem. En cookie er en tekstfil, som en hjemmesideserver gemmer i browseren på din computer eller mobilenhed, når du besøger en hjemmeside. Cookies kan ikke bruges til at identificere individuelle personer – en cookie kan kun identificere en enhed

Typer af cookies

GOOGLE ANALYTICS

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruger cookies (tekstfiler gemt på din computer) til at hjælpe webstedsoperatøren med at analysere, hvordan besøgende bruger webstedet. Oplysningerne om din brug af webstedet, der genereres af cookies (inklusive din IP-adresse), sendes til Google og opbevares af Google på servere i USA. Google bruger disse oplysninger til at spore, hvordan webstedet bruges, til at generere rapporter om webstedsaktivitet for webstedsoperatører og til at levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug. Google kan give disse oplysninger til tredjeparter, hvis Google er juridisk forpligtet til at gøre det, eller i det omfang disse tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af Google. Google vil ikke kombinere din IP-adresse med andre data, der er tilgængelige for Google. Du kan afvise brugen af ​​cookies ved at vælge passende relaterede indstillinger i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke er i stand til at bruge alle funktioner på denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside giver du dit samtykke til behandlingen af ​​oplysningerne indsamlet af Google på den måde og til de formål, der er beskrevet ovenfor.